Dsida Jenő összegyűjtött versei

A szöveget gyűjtötte, gondozta, sajtó alá rendezte: Láng Gusztáv és Urbán László

Dsida Jenő által kötetekbe rendezett versek

Posztumusz kötetekben megjelent versek

Periodikumokban megjelent versek

Kéz- és gépiratban maradt versek